Careinvest team

Het team van Careinvest kent een mix van disciplines, kennis, kunde en ervaring. Een ieder heeft een trackrecord binnen zijn eigen discipline. De combinatie van de kennis, kunde en ervaring binnen alle disciplines maakt Careinvest al anders dan anderen. De combinatie met een aantal tastbare producten zoals data-analyses, financial risk solutions en financieringsvormen maakt Careinvest tot een “integrator” tussen de partijen. Wij werken graag samen met andere organisaties vanuit een gemeenschappelijke visie en aanpak.

Co Politiek

Managing Integrator

Co Politiek heeft in diverse managementrollen een trackrecord opgebouwd bij (zorg)verzekeraars, zorgorganisaties, gemeenten en recentelijk als investment advisor/voorzitter Investment Committee van een Alternative Investment Fund in het zorgvastgoed. Door zijn brede kennis, ervaring en netwerk kan hij lange- en korte termijn doelen, met diverse stakeholders, in samenhang tot stand brengen.

Mark Logtenberg

Integrator

Mark Logtenberg heeft een trackrecord opgebouwd in de uitvoering en ontwikkeling van vastgoed. Met een specialisatie in het acquireren en ontwikkelen van kleinschalige woonzorg voorzieningen voor senioren. Zijn aanpak is dienstbaar met een open houding en integer. Mark is gemakkelijk bereikbaar en altijd bereid om te helpen. Hij heeft een scherp oog voor architectuur, kansen en mogelijkheden.

Sander van de Molen

Integrator

Sander van de Molen heeft een trackrecord opgebouwd op het vlak van legal, compliance en privacy in de financiele wereld. Sander kan complexe juridische en compliance aspecten overzien en vervolgens deze, geredeneerd vanuit het belang van de business, met concrete oplossingen en/of beheersmaatregelen doorvertalen.