Portfolio

Careinvest wil de uitdaging voor de zorgvastgoedmarkt op programmatische wijze, op gebieds- en themaniveau, organiseren en aanpakken. Hierdoor ontstaat er voor de diverse stakeholders, in combinatie met de toegevoegde waarde die Careinvest kan bieden, een interessant investeringsperspectief in volume, kwaliteit, risicoreductie en rendement in zowel stedelijke, randstedelijke als niet-randstedelijke gebieden.

Programma Senior Living Utrecht en Overijssel

Een consortium van partijen met Careinvest gaan voor het werkgebied van de Provincie Utrecht en Overijssel een strategische samenwerking aan om de nieuwe vraag aan, en transformatie van, zorgvastgoed en Senior Living te faciliteren en te funden. In de provincie Utrecht werkt het consortium samen met de Economic Board Utrecht (EBU) en in de provincie Overijssel is Lucrum eveneens onderdeel van het consortium. De doelstelling van het consortium is:

  • De realisatie van 2.000 tot 4.000 woon(zorg)-woningen voor senioren in de komende 5 jaar in zowel de provincie Utrecht als Overijssel;
  • Aanpassingen en nieuwbouw vinden zoveel mogelijk NOM en levensloopbestendig plaats;
  • Implementatie van nieuwe serviceconcepten welke langer thuiswonen meer mogelijk maken;
  • Tevens wordt waar relevant ingezet op transformatie of overname van eerstelijnscentra en panden van VV&T-organisaties.

De stichting Lucrum helpt organisaties hun krachten te bundelen en maximaal te profiteren van samenwerking. Voor het werkgebied van de provincie Overijssel is het “Lucrumfonds” actief welke zich richt op niet-randstedelijke investeringen in senioren- en zorgvastgoed. Careinvest is de partij achter het “Lucrumfonds”. Lucrum is een professionele organisatie met 60 deelnemers, met name zorginstellingen en woningstichtingen, die samen ruim 1000 locaties vertegenwoordigen. Door al de activiteiten van Lucrum loopt de groene draad van duurzaamheid, zie ook www.lucrum.nl.

De EBU streeft naar een geïntegreerde benadering mbt groen, slim en gezond wat moet leiden tot vergroting werkgelegenheid, realisatie duurzaamheidsdoelstellingen en vergroting gebruik van innovatie, zie ook www.economicboardutrecht.nl.

Met het bundelen van de gezamenlijke kennis, netwerk en investeringskracht wordt er voor gemeenten en zorgaanbieders in de provincies Utrecht en Overijssel een aantrekkelijke propositie in de markt gezet. De eerste locaties worden voor half 2017 verwacht.

Andere organisaties welke een bijdrage kunnen leveren aan de doelen en complementair zijn aan de bestaande consortiumpartners zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten. U kunt hiervoor contact opnemen met Careinvest, de initiatiefnemer en penvoerder van het consortium.

Consortium- en samenwerkingspartners