Portfolio

Careinvest wil de uitdaging voor de zorgvastgoedmarkt op programmatische wijze, op gebieds- en themaniveau, organiseren en aanpakken. Hierdoor ontstaat er voor de diverse stakeholders, in combinatie met de toegevoegde waarde die Careinvest kan bieden, een interessant investeringsperspectief in volume, kwaliteit, risicoreductie en rendement in zowel stedelijke, randstedelijke als niet-randstedelijke gebieden.

Verleg geldstromen in de wijk voor effectieve interventies in arme wijken

Careinvest gaat helpen om tot input te komen voor een herstel- en perspectiefplan Leefbaarheid en Veiligheid voor arme wijken. BZK heeft Careinvest de opdracht gegeven om een instrument te ontwikkelen om de geldstromen in een wijk bloot te leggen en vervolgens een model te ontwikkelen om interventies en effectieve combinaties daartussen op het gebied van wonen, werk & inkomen, scholing, veiligheid & criminaliteit, gezondheid & hulpverlening, opvoeding en sociaal functioneren en de effecten daarvan te kunnen simuleren. Doelstelling is meer te bereiken met minder geld door de interventies effectiever te maken.