Greenfield Ouderenzorg & Wonen

– Landelijk Platform –

Deze pagina bevat een uitnodiging voor deelname aan het landelijk platform Greenfield Ouderenzorg & Wonen en  is bestemd voor bestuurders, directies en managers uit de ouderenzorg. Mocht u niet werkzaam of betrokken zijn bij een VV&T organisaties maar wel geïnspireerd raken door ons platform dan kunt u met ons daarover contact opnemen, klik dan hier.

Uitnodiging deelname Greenfield Ouderenzorg & Wonen

In- en aanleiding

De ouderenzorg is door allerlei aangepaste – en nieuwe wetgeving, waaronder het scheiden van wonen en zorg, de afgelopen jaren behoorlijk verandert. Diverse VV&T organisaties, beschikken, in meer en mindere mate, om die reden over de volgende managementagenda:

  • Transformatie van intra- naar meer extramurale zorg, de nieuwe markt;
  • Versnelling van nieuwe (digitale)zorgconcepten en proposities om zorg en welzijn wijkgericht en thuis bij de cliënt te faciliteren en te organiseren.

Graag komen wij, vanuit het Platform Greenfield Ouderenzorg & Wonen (PGOW), met u in gesprek indien u deze managementagenda inderdaad herkent.

Missie en doel ‘Platform Greenfield Ouderenzorg & Wonen’

De missie en het doel van het Platform Greenfield Ouderenzorg & Wonen is het ondersteunen van de VV&T sector in de transitie van intra- naar extramuraal wonen en zorg met daarbij speciale aandacht voor het (zorg)vastgoed.

Careinvest is het PGOW gestart om VV&T organisaties te ondersteunen om een transformatie van de bestaande zorglocaties mogelijk te maken. Het motto is : outside/in- denken op basis van klantbehoefte en de doelen van VV&T organisaties. Kortom: hoe zouden we het vastgoed willen organiseren als we morgen opnieuw zouden kunnen beginnen, rekening houdend met de strategie voor de bestaande en nieuwe markt? Wij willen met u samen werken aan de nieuwe briljante businessmodellen van de toekomst.

Wat vragen wij van u?

Wij willen met u samen komen tot een eerste dialoog c.q. intake. Dit is een eerste kennismaking als ook een eerste verkenning op de genoemde onderwerpen. Deze intake vraagt van ons beiden een investering in tijd van 2 uur.

Bij een inhoudelijke en persoonlijke match willen wij u uiteindelijk vragen om minimaal 1 locatie, met een door u beschreven specifieke vraagstelling, van uw organisatie als case in te brengen. Dit kan een bestaand, te transformeren of nieuw pand zijn. Gegeven de vraagstelling en de locatie komen wij vervolgens met een integrale aanpak en oplossing. Het staat u natuurlijk vrij om meerdere locaties in te brengen.

Durft u het aan?

Als u geïnteresseerd bent om een eerste verkenning aan te gaan, nodigen wij u bij deze uit om met ons de dialoog aan te gaan. Binnenkort nemen wij met uw secretariaat contact op of u geïnteresseerd bent in deze verkennende dialoog.

Wat maakt ons onderscheidend?

De partners hebben allemaal een bewezen trackrecord. Samengevat beschikken wij over de volgende oplossingen:

  • Analyse van bestaande en toekomstige vastgoedportefeuille op basis van een unieke combinatie van marketing- en vastgoeddata om te komen tot een keuze voor aankopen, afstoten en transformatie/herbestemming van het vastgoed;
  • De financiering van de aankoop en de verbouwing van bestaande – of nieuwe panden door ons uitgaande dat u zich wenst te richten op de zorgexploitatie;
  • Verzorgen van een verkoop/lease back, of de exit (na een upgrade inclusief financiering) van een bestaand pand, aan een eindbelegger. Wij beschikken over een netwerk van beleggers;
  • Het kunnen reduceren c.q. wegnemen van het verhuurders- en beheerrisico van het vastgoed wat voor zowel beleggers als uw organisatie significant meer financieel comfort geeft;
  • Inzet van een bewezen co-creatieproces om te komen, met u en/of uw (potentiele) bewoners tot geaccepteerde woon- en zorgconcepten en het sociaal beheer daarvan;
  • Integraal (digitaal) service- en zorgconcept, gericht op langer zelfstandig wonen.

Careinvest beschikt over samenwerkingen met beleggers, financierders, regionale- en landelijke netwerken en ontwikkelaars.

Vanuit het platform PGOW kennen wij diverse verdienmodellen waarin wij, afhankelijk van risico en rendement, ondernemend kunnen handelen.

Voor direct contact klikt u hier.