Caring

Careinvest vindt het belangrijk om toegevoegde waarde te creëren en risico’s te beperken voor stakeholders in de keten, de maatschappij en de eindgebruiker. De eindgebruiker en consument staan altijd centraal in de oplossing. De oplossingen worden altijd getoetst aan de waarden die de eindgebruiker of consument stelt. Ook denken we verder dan alleen de gebouwen en locaties. Zo zijn ook nieuwe technologieën en werkwijzen een vanzelfsprekend onderdeel van onze services. Als Integrator staat ons de zorg voor mens en maatschappij centraal, ook in het kader van een gezonde woonomgeving, duurzaamheid, energiezuinigheid en onderhoudsvriendelijkheid. Alleen dan ontwikkel je lange termijn oplossingen die ten dienste staan van alle betrokken partijen.

Streven 100%

Zorgpanden her te bestemmen

Streven 100%

Inzet alternatieve energie

Streven 100%

Duurzaam bouwen

Streven 100%

Levensloopbestendig