Toegevoegde Waarde

De brug slaan tussen alle stakeholders in de keten van de zorgvastgoedmarkt

Effecten van Careinvest als integrator

Beleggers: Zorgeloos, gericht en verantwoord beleggen

Zorgverleners: Rubuust innoveren en ondernemen in de zorg

Gemeenten: In samenhang woonvisie en beleid ontwikkelen

Senioren: Gelukkig lang leven en wonen met en zonder zorgvraag

Projectontwikkelaars: Gericht ontwikkelen met afspraken over financiering en exit

Zorgverzekeraars: Leefomgevingen met effect op kwaliteit zorg tegen lagere kosten

Bijna 5 miljoen

65 plussers in 2040

Gem. 75.000

Per jaar toename 65 plussers

30 miljard investeringsvolume

benodigd in middensegment

van 20% naar 60%

65 plusser Inkomen > 35.000