Careinvest

– de integrator in de zorgvastgoedmarkt –

Ons doel is om alle belangen te dienen van alle betrokken partijen in de zorgketen. Careinvest vindt het belangrijk om toegevoegde waarde te creëren en risico’s te beperken voor stakeholders in de keten, de maatschappij en de eindgebruiker. Dit gaat hand in hand. De eindgebruiker en consument staan altijd centraal in de oplossing. Deze worden altijd getoetst aan de waarden die de eindgebruiker of consument centraal stelt. Ook denken we verder dan alleen de gebouwen en locaties.

Careinvest beschikt over geïntegreerde populatie- en zorgvraagdata, predictive modeling, bridgefinanciering en financial risk solutions waardoor vastgoedrisico’s voor alle betrokken partijen tot een minimum beperkt worden of zelfs volledig worden weggenomen. Nieuwe en unieke producten en diensten voor de zorgvastgoedmarkt, toegang tot strategische vastgoedposities, kennis van zorginnovatie en een groot (bestuurlijk) netwerk maken onze services compleet.

Careinvest en haar partners maken zorgeloos en verantwoord beleggen en ondernemen in de zorg mogelijk.

Bijna 5 miljoen

65 plussers in 2040

Gem. 75.000

Per jaar toename 65 plussers

30 miljard investeringvolume

benodigd in middensegment

van 20% naar 60%

65 plusser Inkomen > 35.000